Nieuwe browser

Spelregels

REGLEMENT SPEELOTHEEK 'T HOBBELPAARD'
Herzien december 2014

ABONNEMENTEN
De speelotheek hanteert 2 abonnementsvormen:

 

Jaarabonnement € 18,00
Knipkaart € 10,00 (max.6 stuks lenen en 1 jaar geldig)

 

Jaarabonnement:
Met een jaarabonnement mogen telkens maximaal 3 stuks speelgoed/artikelen worden geleend.
Te weten: Maximaal 2 stuks uit het volledige assortiment van de speelotheek + 1 stuk waar een
P (=puzzel) of een G (=gezelschapspel) op staat.

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om een extra artikel mee te nemen tegen betaling
van € 1,50 per artikel.

 

Van 1 oktober tot 1 maart mag er gratis 1 extra stuk speelgoed uit het buitenspeelgoed assortiment worden geleend voor maximaal 3 weken.

 

Het abonnement verloopt automatisch 3 maanden na de geldigheidsdatum, daarna dient u opnieuw ingeschreven te worden.

 

Knipkaart:
Met een knipkaart mogen maximaal 6 stuks speelgoed/artikelen worden geleend uit het volledige assortiment van de speelotheek.
U kunt met een knipkaart geen gebruik maken van gratis een extra stuk buitenspeelgoed meenemen in de periode van 1 oktober tot 1 maart.
U kunt de knipkaart gebruiken zoals het u uitkomt. U mag per knip 1 stuk speelgoed lenen, maar ook tot maximaal 6 stuks in een keer. (Leuk voor bv. een verjaardagsfeestje)

 

SPEELGOEDKAARTEN
De speelotheek hanteert "speelgoedkaarten".
Elk artikel heeft zowel een witte- als een gele identieke speelgoedkaart.
De witte kaart is te allen tijden op de speelotheek aanwezig.
De gele kaart gaat wanneer u het desbetreffende speelgoed leent met u in uw abonnement mee naar huis.

 

Aan de hand van de speelgoedkaarten wordt samen met u gecontroleerd of alle onderdelen van het te lenen speelgoed/artikelen aanwezig zijn.
Mocht dit niet het geval zijn, dan staat dit vermeld op zowel de witte- als de gele speelgoedkaart.
Bij het terugbrengen van het speelgoed wordt wederom samen met u de volledigheid gecontroleerd met de gegevens op de witte kaart.
Mocht er onverhoopt iets ontbreken, dan dient u een boete te betalen.

 

Achterop de witte- en gele speelgoedkaart wordt de uiterste retourdatum gestempeld, doorgaans 3 weken later en op de witte speelgoedkaart wordt ook uw abonnementsnummer vermeld.
Wanneer u het speelgoed weer inlevert, brengt u het abonnement met de gele speelgoedkaart(en) mee. Zonder gele kaart kan er geen speelgoed worden ingeleverd!!

 

LEENTERMIJN
Het speelgoed mag voor maximaal 3 weken worden geleend.
Rondom officiële vakantieweken kan de leentermijn door de speelotheek worden aangepast.
Geleend speelgoed kan 1 keer voor maximaal 3 weken worden verlengd.
N.B. Speelgoed waarvan op de speelgoedkaart een RODE STIP staat kan NIET worden verlengd!!

 

TE LAAT INLEVEREN
Bij het overschrijden van de uiterste retourdatum, zoals gestempeld op de gele kaart, is de speelotheek genoodzaakt een boetebedrag in rekening te brengen.
€ 1,50 boete per computerartikel en per artikel met een rode stip per week (dag 1 t/m 7 te laat)
€ 0,50 boete voor alle overige artikelen per artikel per week (dag 1 t/m 7 te laat)

 

KAPOT OF KWIJT
Ook al bent u heel voorzichtig met het materiaal, in een onbewaakt ogenblik kan er altijd een onderdeel stuk gaan of zoek raken.
Wanneer u iets kwijt bent, betaalt u € 1,50 per kwijtgeraakt onderdeel als boete.
In de regel komt een verloren stukje vaak weer te voorschijn.
Bij inlevering krijgt u de betaalde boete dan weer retour.

 

Wanneer speelgoed kapot is gegaan of er een essentieel en/of groot onderdeel kwijt is, bepaald het bestuur wat de vervangingskosten zijn, er wordt dan in overleg een regeling getroffen.
Let op! Als er iets kapot is niet zelf maken en/of lijmen!

 

Indien u het abonnement of de gele speelgoedkaart(en) kwijt bent, dan berekent de speelotheek voor deze kosten € 1,25 per verloren kaart aan u.

 

RESERVEREN
U kunt speelgoed NIET reserveren.

 

SCHOONMAKEN VAN HET SPEELGOED
Voordat u het speelgoed weer terugbrengt naar de speelotheek, dient u het speelgoed en de bakken waarin het speelgoed zit schoon te maken.

 

BATTERIJEN IN SPEELGOED
Een aantal artikelen werkt op batterijen. Dit speelgoed wordt in principe zonder batterijen uitgeleend. U dient dan zelf voor batterijen te zorgen.

 

SPELEN IN DE SPEELOTHEEK
Tijdens de openingstijden van de speelotheek mogen uw kinderen spelen met het aanwezige speelgoed. Na afloop dient het speelgoed wel te worden opgeruimd.
Het is niet de bedoeling uw kind(eren) alleen in de speelotheek achter te laten.

 

AANSPRAKELIJKHEID/VERANTWOORDELIJKHEID
Als u speelgoed leent, is dat voor eigen risico.
De speelotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade door gebruik van geleend speelgoed of ten gevolge van spelen in de speelotheek met het aanwezige speelgoed.
Het uitlenen van speelgoed gebeurt uitsluitend in de speelotheek.
Het is niet toegestaan speelgoed aan derden uit te lenen.
U blijft als lener te allen tijden verantwoordelijk voor het geleende speelgoed.

 

OPENINGSTIJDEN SPEELOTHEEK
Dinsdag 18.30 - 20.00 uur
Woensdag 14.00 - 15.30 uur
Vrijdag 18.30 - 20.00 uur

 

CONTACTGEGEVENS SPEELOTHEEK
Stichting "Speelotheek 't Hobbelpaard"
Florastraat 61
6657 AP Boven-Leeuwen
www.speelotheekleeuwen.nl (zie website voor overige (contact)gegevens)
KvK : 41056394
Bankrekening : NL04 RABO 0112 3152 16